11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 |

Listopad 2020


Webináře - AJ

Představení sady Bloggers, Mgr. Lenka Mochťáková

Pro Moravsko-slezský, Olomoucký a Zlínský kraj, 24.11.2020 v 16:00 hod.

Počet volných míst: 38 z 40


Anotace
Zúčastněte se představení sady Bloggers, které povede odborná konzultantka Mgr. Lenka Mochťáková. Naše kolegyně během webináře:
- vysvětlí koncepci a strukturu celé sady Bloggers včetně provázanosti jednotlivých materiálů
- poskytne základní informace o učebnici, pracovních sešitech, metodické podpoře a minutových rozpisech lekcí,
- ukáže plnou interaktivní podporu dostupnou k této sadě,
- přiblíží náplň čtvrtého dílu Bloggers,
- poradí, jakým způsobem si vyžádat vzorové výtisky zdarma,
a případně vysvětlí, co znamená dodání učebnic pro všechny žáky ve škole zdarma.
Přihlásit se

Webináře - AJ

Využití plného potenciálu Bloggers, Mgr. Lenka Mochťáková

Pro Moravsko-slezský, Olomoucký a Zlínský kraj, 24.11.2020 v 17:30 hod.

Počet volných míst: 34 z 40


Anotace
Ptáte se jak:
- nejlépe nakombinovat všechny dostupné materiály Bloggers?
- funguje 3úrovňová vnitřní diferenciace?
- lze vysvětlit slovní zásobu několika různými způsoby?
- ideálně využít interaktivní podporu během školní i distanční výuky?
- zapojit i žáky do výuky pomocí aplikace mLibro?
Zúčastněte se webináře, který zodpoví nejen tyto dotazy, ale všechny, které položíte. Zároveň si připravte jakékoliv své otázky na výuku anglického jazyka s Klett nakladatelstvím. Mgr. Mochťáková je ráda zodpoví.
Přihlásit se

Webináře – RJ akreditované

Rozvoj aktivních jazykových dovedností - první část 26.11.2020 17:00 - 18.30, druhá část 10.12.2020 17:00 - 18.30

Klett nakladatelství s.r.o., 26.11.2020 v 17:00 hod.

Počet volných míst: 2 z 40


Anotace
Webináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Pro získání osvědčení je zapotřebí absolvovat obě části kurzu. Cena akreditovaného webináře je 490 Kč.

Rozvoj aktivních jazykových dovedností - 1. část (Zaměřeno na konverzaci)
26.11.2020 17:00 - 18.30
Lektor: Mgr. Petra Kálecká
Nejčastější motivací žáků či studentů učit se cizí jazyk je, aby byli schopni se jím domluvit. Jak tomu napomoci – prakticky (praktické a konkrétní aktivity vedoucí k mluvení a konverzaci) i psychologicky (s důrazem na odbourání bariér a obav mluvit) – to je klíčové téma 1. části tohoto akreditovaného webináře. Účastníci se během webináře seznámí s širokým spektrem aktivit a her stimulujících konverzaci a mluvení s oporou o maximálně možnou simulaci reálné komunikace (např. nedorozumění, zjišťování informací apod.).

Rozvoj aktivních jazykových dovedností - 2. část (Zaměřeno na psaní)
10.12.2020 17:00 - 18.30
Lektor: Mgr. Petra Kálecká
Druhá část akreditovaného webináře je zaměřena na psaní ve své komplexnosti. Zabývá se otázkou samotné azbuky a s ní spojeným dilematem, zda učit žáky pouze tiskací, nebo psací/vázanou formu azbuky (výhody a nevýhody jednotlivých forem a návrhy na jejich propojení). Účastníci se také seznámí s možnostmi a metodickými tipy při výuce psaní azbukou na počítači a praktickým využitím fonetické klávesnice. Lektorka předá účastníkům praxí prověřené metodické tipy, jak procvičovat různé druhy a formy písemného projevu (např. e-mailu, SMS, zprávy, blogu, příspěvku na sociálních sítích, vyprávění). Účastníci se tak seznámí s nejrůznějšími aktivitami a hrami, které překračují rámec klasického zadání „Napište dopis kamarádovi“. Prostřednictvím navazujících úkolů pak účastníci obdrží tipy, jak zapojit další jazykové dovednosti (čtení, mluvení a poslech).
Přihlásit se

Webináře - AJ

Představení sady Bloggers, Mgr. Petr Hlavička

Pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, 27.11.2020 v 16:00 hod.

Počet volných míst: 39 z 40


Anotace
Zúčastněte se představení sady Bloggers, které povede odborný konzultant Mgr. Petr Hlavička. Náš kolega během webináře:
- vysvětlí koncepci a strukturu celé sady Bloggers včetně provázanosti jednotlivých materiálů
- poskytne základní informace o učebnici, pracovních sešitech, metodické podpoře a minutových rozpisech lekcí,
- ukáže plnou interaktivní podporu dostupnou k této sadě,
- přiblíží náplň čtvrtého dílu Bloggers,
- poradí, jakým způsobem si vyžádat vzorové výtisky zdarma,
a případně vysvětlí, co znamená dodání učebnic pro všechny žáky ve škole zdarma.
Přihlásit se

Webináře - AJ

Využití plného potenciálu Bloggers, Mgr. Petr Hlavička

Pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj, 27.11.2020 v 17:30 hod.

Počet volných míst: 22 z 40


Anotace
Ptáte se jak:
- nejlépe nakombinovat všechny dostupné materiály Bloggers?
- funguje 3úrovňová vnitřní diferenciace?
- lze vysvětlit slovní zásobu několika různými způsoby?
- ideálně využít interaktivní podporu během školní i distanční výuky?
- zapojit i žáky do výuky pomocí aplikace mLibro?
Zúčastněte se webináře, který zodpoví nejen tyto dotazy, ale všechny, které položíte. Zároveň si připravte jakékoliv své otázky na výuku anglického jazyka s Klett nakladatelstvím. Mgr. Hlavička je rád zodpoví.
Přihlásit se