Přinášíme nápady. Sdílíme zkušenosti.

Akreditované webináře RJ

Webináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Pro získání osvědčení je zapotřebí absolvovat obě části kurzu. Cena akreditovaného webináře je 490 Kč.

Rozvoj aktivních jazykových dovedností

1. část (Zaměřeno na konverzaci) 26.11.2020 17:00 - 18.30
Lektor: Mgr. Petra Kálecká
Nejčastější motivací žáků či studentů učit se cizí jazyk je, aby byli schopni se jím domluvit. Jak tomu napomoci – prakticky (praktické a konkrétní aktivity vedoucí k mluvení a konverzaci) i psychologicky (s důrazem na odbourání bariér a obav mluvit) – to je klíčové téma 1. části tohoto akreditovaného webináře. Účastníci se během webináře seznámí s širokým spektrem aktivit a her stimulujících konverzaci a mluvení s oporou o maximálně možnou simulaci reálné komunikace (např. nedorozumění, zjišťování informací apod.).

2. část (Zaměřeno na psaní) 10.12.2020 17:00 - 18.30
Lektor: Mgr. Petra Kálecká
Druhá část akreditovaného webináře je zaměřena na psaní ve své komplexnosti. Zabývá se otázkou samotné azbuky a s ní spojeným dilematem, zda učit žáky pouze tiskací, nebo psací/vázanou formu azbuky (výhody a nevýhody jednotlivých forem a návrhy na jejich propojení). Účastníci se také seznámí s možnostmi a metodickými tipy při výuce psaní azbukou na počítači a praktickým využitím fonetické klávesnice. Lektorka předá účastníkům praxí prověřené metodické tipy, jak procvičovat různé druhy a formy písemného projevu (např. e-mailu, SMS, zprávy, blogu, příspěvku na sociálních sítích, vyprávění). Účastníci se tak seznámí s nejrůznějšími aktivitami a hrami, které překračují rámec klasického zadání „Napište dopis kamarádovi“. Prostřednictvím navazujících úkolů pak účastníci obdrží tipy, jak zapojit další jazykové dovednosti (čtení, mluvení a poslech).

Na oba termíny akreditovaného webináře se stačí přihlásit pouze jednou ZDE.

Film a výtvarné umění ve výuce ruského jazyka

1. část (Kamarádíme se s režiséry) 12.01.2021 17:00 - 18:30
Lektor: Mgr. Ekaterina Paveza
Webinář Kamarádíme se s režiséry se zaměřuje na známé dětské kreslené filmy s tradičními dětskými hrdiny, dětské animované filmy významných režisérů a na neobvyklé zpracování příběhů a světoznámých pohádek režiséry z dob sovětské éry. V rámci těchto reálií lektorka představí způsob, jak tyto filmy a pohádky využít ve výuce ruského jazyka, v jaké fázi a jak je do výuky zařadit, jak s nimi pracovat – z hlediska upevnění slovní zásoby (k tématům škola a třída, osobnostní vlastnosti)                i z hlediska procvičení a upevnění vybraných gramatických jevů (např. tvorby otázek).

2. část (Kamarádíme se s umělci - ruští malíři) 26.01.2021 17:00 - 18:30
Lektor: Mgr. Ekaterina Paveza
Druhá část akreditovaného webináře „Kamarádíme se s umělci“ se soustředí na významná díla známých ruských malířů (Kandinského, Šiškina, Sudkovského) a na rozvoj komunikativních dovedností a osvojování slovní zásoby pomocí uměleckých děl souběžně s rozvojem vizuálního vnímání a rozvojem vizuální paměti a tvořivosti žáků. U slovní zásoby půjde zejména o názvy barev, tvarů, předmětů. Z gramatických jevů se webinář zaměří především na srovnávání a stupňování přídavných jmen. Na závěr se zaměří na způsoby rozvoje formálního myšlení žáků (zobecnění, hledání rozdílů, společných prvků) a dovednosti argumentace na základě porovnání děl výtvarného umění s moderní fotografií hravou odlehčenou formou.

Na oba termíny akreditovaného webináře se stačí přihlásit pouze jednou ZDE.

 


19.10.2020

zpět