Průvodce sadou

Vítejte ve světě Lili a Viliho

Kdo jsou Lili a Vili? Dvě včelky, které dělají radost  na prvním stupni základních škol. Lili a Vili jsou totiž průvodci tištěných a elektronických učebnic, které jsou doplněny o výukový portál www.e-lili.cz. Žáci se mohou těšit na řadu zajímavých, vědomostních i kreativních úkolů.

Integrovaná tématická výuka


Materiály jsou postaveny na principu integrované tematické výuky, lze je však bez úprav používat v tradiční výuce při běžně členěném rozvrhu. Mezipředmětová provázanost mezi jednotlivými učebnicemi i portálem je nejvíce patrná v pracovních sešitech. Dětem stačí pouze jeden pracovní sešit ke všem učebnicím. Žáci se v něm velmi snadno a rychle zorientují pomocí barev. Jednotlivá cvičení navíc obsahují odkazy, které vás okamžitě přesměrují na portál plný her, úkolů, mp3 poslechů a pracovních listů.

Dvě metody výuky českého jazyka pro 1. třídu


Žáci prvních tříd se mohou učit číst podle dvou metod. Jednou z možností je genetická metoda,kdy se děti nejprve seznámí s velkými tiskacími písmeny abecedy, pomocí učebnice
Lili a Vili ve světě velkých písmen. Poté přejdou na druhý díl Lili a Vili ve světě malých písmen. Po přechodu na malá písmena abecedy žáci procvičují všechny podoby písma včetně psacího.
Prvňáčci jsou již po třech měsících schopni přečíst texty psané velkými tiskacími písmeny.

Při použití analyticko-syntetické metody čtení žáci začínají se Živou abecedou, která slouží
nejen k seznámení se s prvními devíti písmeny abecedy a jednoduchými slabikami,
ale také k rozvoji vyjadřovacích schopností, fantazie a paměti. Poté následuje přechod na Slabikář, kde se děti učí všechny podoby písma, pracují se slabikami a jednoduchými texty.

Český jazyk doplňuje řada písanek od kresebných procvičovacích cviků, přes nácvik psacího písma,až po průřezovou písanku pro samostatnější práci.

Ostatní předměty a doplňky

Dalšími komponenty jsou matematika a matematické hry pro 1. i 2. třídu. Dále prvouka, která určuje deset hlavních témat, spojující všechny předměty. Čítanka s odkazy na výukový portál www.e-lili.cz. Všechny texty, příběhy a pohádky jsou namluvené a připravené k poslechu.

V každé učebnici jsou zahrnuty náměty pro práci v hodině a klíčové kompetence i výstupy podle RVP. Učitelům mohou sloužit příručky - Náměty pro učitele 1. třída (pro obě metody čtení a psaní), Náměty pro učitele 2. třída, Příručky pro učitele: Genetická metoda čtení a psaní nebo Analyticko- syntetická metoda čtení a psaní.

Přednosti výukového materiálu

  •     šetří čas

  •     usnadňují práci učitelů

  •     podporují mezipředmětové vztahy

  •     rozvíjí slovní zásobu

  •     rozvíjí fantazii

  •     zaměřují se na čtení s porozuměním


S Lili a Vilim se nudit nebudete!