Lili a Vili 3

 Lili a Vili ve třetí třídě

Žáci třetích tříd se mohou taktéž začít učit podle Lili a Vili 3 i v případě, že v předchozím ročníku využívali jiné učebnice. Pokud pracovali s Lili a Vili stačí pouze volně navázát. Všechny komponenty jsou tématicky propojeny - 10 hlavních témat -  a děti si prohlubují svoje dosavadní znalosti a zároveň se učí novému. I tentokrát jsou k dispozici  mezipředmětové sešity, které slouží k procvičování látky ze všech předmětů.

 

Materiály pro žáky 3. ročníku:

  • Mezipředmětové pracovní sešity - 10

  • Písanka

  • Pracovní čítanka 1. a 2. díl

  • Učebnice českého jazyka

  • Čítanka

 

 Materiály pro učitele 3. ročníku

  • Učebnice českého jazyka

  • Čítanka

  • Pracovní čítanka 1. a 2. díl

  • Prvouka

  • Matematika

 

Vychází na Jaře 2015!