Analyticko-syntetická metoda

 Analyticko-syntetická metoda čtení a psaní je u nás velmi rozšířená. Vychází z mluveného slova, z faktu, že český jazyk je v podstatě fonetický, kde písmenu odpovídá hláska, která se píše, tak, jak se vyslovuje. Jak název napovídá, kombinuje postup analytický – rozklad slova na slabiky a hlásky a proces syntézy – spojování písmen do slabik a slov. Žák při čtení slabikuje (no-sí-me).

V této metodě je při nácviku nového písmene vyvozeno příslušné slovo z mluvené řeči, dále je analyzováno na slabiky a hlásky, ke kterým jsou následně přiřazována písmena. Proces syntézy pak znamená spojování písmen do dalších slabik a slov a pozdější psaní těchto slov.

V první třídě máme učebnice českého jazyka pro nácvik čtení rozděleny na sadu učebnic dle genetické metody a sadu učebnic dle metody analyticko-syntetické.

 
 

Co potřebuje žák?

  • Mezipředmětové pracovní sešity

  • Písanky - 1. - 4. díl

  • Živou abecedu

  • Slabikář

  • Čítanku

 

Co potřebuje učitel?

  • Prvouku

  • Matematiku

  • Čítanku

  • Slabikář

  • Živou abecedu

 

 

Zaujalo Vás didaktické učení založené na mezipředmětovosti? Máte-li dotazy a chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

Objednejte si přístup k elektronickým učebnicím i na výukový portál.