Genetická metoda

Hlavní předností této metody je rychlý nástup čtení v první třídě. Jedná se o efektivní cestu rozvoje čtenářských dovedností. Děti umí číst již po prvních 3 měsících a dokáží tak mnohem dříve pracovat se samotným textem.

Čtení zajímavých a smysluplných textů (krátkých pohádek a příběhů) umožňuje zařazení dalších činnostních aktivit do vyučovacích hodin. Nácvik čtení začíná postupným seznamováním se s jednotlivými písmeny velké tiskací abecedy, přičemž lze využít i znalostí žáků již z předškolní výchovy, např. schopnosti podepsat se.


Pro děti je zapamatování si nejprve velkých písmen snadnější, a to především díky jednoduchosti jejich grafické podoby. Jakmile žáci ovládají velkou tiskací abecedu, přecházejí plynule na malou tiskací abecedu.

 

Výhody genetické metody

 • možnost využití již nabytých znalostí z předškolního věku dítěte

 • rychlost nástupu čtení slov, vět i jednoduchých textů

 • přirozený přechod ke čtení slov a krátkých vět

 • motivace k samostatnému čtení

 • čtení s porozuměním

 • dostatek času na uvolnění ruky

 

Co potřebuje žák?

 • Mezipřemětové pracovní sešity

 • Písanky - 1. - 5. díl

 • Český jazyk - Velká písmena

 • Český jazyk - Malá písmena

 

 

Co potřebuje učitel?

 • Čítanku

 • Matematiku

 • Prvouku

 • Český jazyk - Velká písmena

 • Český jazyk - Malá písmena

 

 

Nebojte se začít s genetickou metodou!

Je založena na principu přirozenosti, jednoduchosti a smysluplnosti. Nejedná se o metodu novou, základy této metody byly položeny již v roce 1913.

 

Přihlašte se na genetický seminář prostřednictvím formuláře nebo nás kontaktujte a domluvte si schůzku u Vás na škole.