Škola hrou  s Lili a Vilim

Lili a Vili si pro děti připravili portál www.e-lili.cz, který je určen pro každého žáka na práci v hodině        i doma a slouží k osvojení učiva zábavnou formou.

  Výukový portál plný zábavy    

  • celkem 1400 animací - videa, interaktivní úkoly, didaktické hry, písničky a další                multimediální obsah

  • hlavní školní předměty - český jazyk, prvouka, matematika a navíc i materiál k výuce       anglického jazyka

  • hry pro předškoláky

Kde mohu používat interaktivní obsah?

  • ve škole během vyučování na dataprojektoru nebo počítači

  • mimo školní budovu, všude tam, kde je k dispozici počítač s připojením na internet

Tři základní oddíly:

  • Cirkus - předškoláci

  • Školní ulice - 1. - 3. ročník ZŠ

  • Městský park - 4. a 5. ročník ZŠ

 

Máte zájem o přístup ZDARMA na www.e-lili.cz? Vyplňte formulář a obratem zašleme přihlašovací údaje.