Učební sada Lili a Vili

Tištěné učebnice pro 1. ročník i 2. ročník základních škol jsou založené na mezipředmětovosti, jasném uceleném obsahu i cílech výuky. Celá učební sada se skládá z učebnic prvouky, matematiky a čítanky, které mohou využívat děti i učitelé, ze čtyřech mezipředmětových pracovních sešitů, písanky a učebnice českého jazyka pro každého žáka. Nadstavbou učiva jsou elektronické učebnice a výukový portál www.e-lili.cz. Celý učební komplet je rozšířen o řadu doplňků pro děti i učitele. 

 

Doplňkové materiály

  •  Náměty pro učitele - 1. a 2. ročník ZŠ

  • Genetická metoda psaní a čtení - příručka pro učitele

  • Analyticko syntetická metoda - příručka pro učitele

  • Matematické hry 1+2 - hry a samolepky pro kreativní hodiny matematiky

  • Plakáty - pravidla chování ve škole, třídní tablo, nácvik čtení malých a velkých tiskacích písmen

  • Lili a Vili - plyšové a plastové hračky

  • Rozvrh hodin  pro každého žáka